05.02.2018

Rodzaje zanieczyszczeń wody – czym są spowodowane i jak wpływają na nasze zdrowie?

Woda od początku dziejów Ziemi odgrywa niezwykle ważną rolę w życiu wszystkich organizmów żywych. Zajmuje 70% powierzchni całej planety. Jest ona także na pierwszym miejscu w budowie człowieka, stanowiąc między 60 a 70% masy jego ciała. Jest na tyle obecna w życiu ludzi, że czasem zapominają o tym, jak bardzo jest ważna. Wiele czynników i motywów ludzkiego postępowania wpływa na obniżenie jakości wody. Sprawdź, jakie są rodzaje zanieczyszczeń wody oraz ich źródła.

Zanieczyszczona woda

Zanieczyszczeniem nazywa się stan, kiedy w wodzie znajdują się mikroorganizmy oraz związki chemiczne, które nie należą do jej naturalnego składu. Istnieją różne rodzaje zanieczyszczeń wody, w zależności od substancji, którymi została skażona. Mogą być to zarówno bakterie, pasożyty, jak również jony metali ciężkich, sole, detergenty czy pestycydy. Stopień jej zanieczyszczenia oraz poziom zagrożenia zależy od tego, czym została skażona i w jak dużym stopniu. Woda pitna nie powinna jednak zawierać żadnych szkodliwych składników, gdyż wypicie jej mogłoby się wówczas przyczynić do poważnych uszczerbków na zdrowiu.

Rodzaje zanieczyszczeń wód

Zanieczyszczenia które zakłócają naturalny skład wody można pogrupować ze względu na:

  • źródła zanieczyszczenia wód - źródła mogą być punktowe, czyli ścieki komunalne z zakładów przemysłowych i aglomeracji miejskich; obszarowe, które dostają się do wód powierzchniowych i gruntowych wraz z opadami deszczu i śniegu; pochodzenia liniowego lub pasmowego - są to zanieczyszczenia, pochodzące ze środków transportu, które są spłukiwane z powierzchni dróg, a także dostarczające przez rurociągi i kanały ściekowe.
  • długość utrzymywania się zanieczyszczeń - tu wyróżnić można zanieczyszczenia rozkładalne, które są pochodzenia organicznego i ulegają przemianom i reakcjom chemicznym, neutralizującym ich szkodliwość; nierozkładalne, które nie podlegają przemianom chemicznym oraz trwałe, które nie ulegają rozpadowi i pozostają w środowisku przez długi czas.
  • rodzaj zanieczyszczenia - naturalne, pochodzenia organicznego, domieszki zawarte w wodzie, sole, pierwiastki mineralne np. żelazo; sztuczne, których źródło pochodzenia związane jest z działalnością człowieka.

Rodzaje zanieczyszczeń wody można także pogrupować ze względu na ich stan skupienia. Mogą występować zarówno w postaci gazów zawartych w wodzie, jak również w formie ciekłej tworząc zawiesinę oraz jako ciała stałe. Zależne jest to w dużej mierze od źródła zanieczyszczeń wód.

Zanieczyszczona woda a zdrowie

W zależności od rodzaju zanieczyszczeń wody, może być ona łatwo rozpoznana przez zmianę barwy czy zapachu. Często jednak zdarza się, że skażona woda, mimo że zmieniła się w sposób chemiczny, nie posiada żadnych zmian fizycznych, które pozwalałyby na rozpoznanie zagrożenia. Woda pitna powinna zatem pochodzić z dobrego i pewnego źródła. Spożycie zatrutej wody przez człowieka bądź zwierze może doprowadzić do poważnych zatruć pokarmowych, zarażenia pasożytem bądź rozwoju choroby wirusowej.

Jaką wodę pić?

Człowiek powinien spożywać około 2 litrów wody dziennie, aby zachować pełną sprawność i zdrowie. Należy jednak pamiętać o tym, aby dobrze zastanowić się nad tym, jaką wodę pić i sięgać po nią z dobrego źródła. Nie powinno się spożywać jej bezpośrednio z kranu czy zbiorników wodnych takich jak stawy czy jeziora. Wodę czerpaną ze studni dobrze jest wcześniej przegotować, aby wytrącić osad. Najlepiej jest sięgnąć po wodę mineralną, która jest dobrej jakości.