Fundusze Europejskie

Mamy przyjemność poinformować, że firma GetFresh Sp. z o.o. jest beneficjentem dofinansowania z Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych
w ramach działania 3.4. Dotacje na Kapitał Obrotowy, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020.
Celem projektu jest wsparcie w zakresie bieżącej płynności finansowej firmy w związku z trudnościami finansowymi,
które wystąpiły wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa jest otrzymywana na podstawie programu SA.57015 (2020/N).
Pomoc ta pozwoli naszej firmie w znaczący sposób złagodzić negatywne konsekwencje pandemii Koronawirusa w trakcie 2020 roku.
Całkowita wartość projektu to 287 659,95 złotych.