Dar Natury
GetFresh Sp. z o. o. -
właściciel marki Dar Natury
Dar Natury to najbardziej rozpoznawalna marka wody
źródlanej na polskim rynku w kategorii wód
dostarczanych do biur i domów.

GetFresh Sp. z o.o.
ul. Łopuszańska 38B
02-232 warszawa

Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru
Sądowego

KRS: 0000601049
REGON: 363700147
NIP: 7010546595
BDO 000323412

Inspektor Ochrony Danych
Maciej Kaczmarski
mail: iod@getfresh.pl

GetFresh Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Kim jesteśmy?

Marka Dar Natury należy do spółki GetFresh Sp. z o. o., której podstawą działalności jest produkcja i dystrybucja wody do biur i domów.

Marka Dar Natury istnieje na polskim rynku od 1993 roku. Była to jedna z pierwszych w Polsce wód, dostarczanych w butlach 18,9l bezpośrednio do biur i domów.

Początkowo dostawy wody były możliwe jedynie w Warszawie,
w następnych latach także w kolejnych dużych miastach. W 1996 marka Dar Natury jako pierwsza w Polsce wprowadziła zabezpieczenie butli folią termokurczliwą, jako gwarancję jakości i oryginalności.

Marka Dar Natury od 2000 roku rozwijała własną sieć dystrybucji wody i oddziały w kolejnych miastach w Polsce, celem sprawowania pełnej kontroli jakości wody i ujednolicenia standardów dostawy wody.

W 2019 r. podjęto decyzję o sprzedaży części aktywów GetFresh firmie Eden Springs i ograniczenie działalności Spółki do północnej i wschodniej części Kraju.

Obecnie GetFresh posiada 8 centrów dystrybucyjnych zlokalizowanych
w największych miastach Polski. Zobacz mapę punktów dystrybucyjnych.

Plan połączenia Spółek Water Tiger sp. z o.o. oraz GetFresh Sp. z o.o.

Skontaktuj się z nami
  Rozwiń  Zobacz pełne informacje na temat przetwarzania danych osobowych


  lub zadzwoń do nas: tel. 22 493 77 11

  Nasze certyfikaty:
  Dar Natury
  Dar Natury
  Dar Natury
  Nagroda Dobry Produkt:
  Dar Natury
  Potwierdzona jakość:
  Dar Natury
  Dar Natury