Polityka Prywatności

Nota o Ochronie Prywatności.
Najważniejsze pytania i odpowiedzi.

GetFresh Sp. z .o o. szanuje Twoje prawo do prywatności w świecie on-line, kiedy korzystasz z naszych stron internetowych i komunikujesz się
z nami elektronicznie. Sięgamy po wszelkie niezbędne środki, aby dane osobowe, które nam przekazujesz, były bezpieczne. Informujemy, że administratorem twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest GetFresh Sp. z o. o. z siedzibą
w Warszawie, ul. Łopuszańska 38B, 02-232 Warszawa (dalej: „GetFresh”).

Informacje na temat Twoich danych osobowych, które zgodnie z nowymi przepisami o ochronie danych osobowych musimy Ci podać w związku
z korzystaniem przez Ciebie z naszych stron internetowych znajdziesz tutaj.

Poniżej znajdziesz dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych. Dzięki nim dowiesz się m.in. o środkach, które GetFresh podejmuje, aby zapewnić poufność i bezpieczeństwo Twoich danych. Wierzymy, że poniższe informacje będą pomocne.

Jeżeli masz jakiekolwiek prośby dotyczące Twoich danych osobowych lub jakiekolwiek pytania na temat stosowanych praktyk, skontaktuj się proszę z GetFresh pod adresem podanym poniżej w Pytaniu 3.

1. W jaki sposób GetFresh zapewnia bezpieczeństwo Twoich danych osobowych?

GetFresh podejmie wszelkie niezbędne środki, aby zapewnić poufność i bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Dostęp do Twoich danych osobowych mają wyłącznie upoważnieni pracownicy GetFesh lub firm zewnętrznych (tj. usługodawców), którym powierzyliśmy przetwarzanie Twoich danych osobowych na podstawie stosownych porozumień zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Wszyscy pracownicy GetFresh mający dostęp do Twoich danych osobowych są zobowiązani do przestrzegania Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych. Ponadto z firmami zewnętrznymi mającymi dostęp do Twoich danych osobowych zawarto porozumienia gwarantujące bezpieczeństwo Twoich danych. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych osobowych GetFresh utrzymuje bezpieczne środowisko informatyczne i posiada stosowne środki zapobiegania nieautoryzowanemu dostępowi (np. ze strony hakerów). Proszę zapoznać się z Pytaniem 4 – Komu Grupa GetFresh udostępnia Twoje dane osobowe i dlaczego?


2. Komu GetFresh udostępnia Twoje dane osobowe i dlaczego?

GetFresh nie będzie nigdy przekazywać Twoich danych osobowych żadnej zewnętrznej organizacji biznesowej, która zamierzałaby wykorzystywać je w celach marketingowych (własnych lub innych podmiotów). GetFresh może przekazywać Twoje dane osobowe podmiotom zewnętrznym, ale tylko w ściśle określonych okolicznościach wymienionych poniżej: • Możemy przekazywać Twoje dane osobowe podmiotom zewnętrznym (takim jak dostawcy usług internetowych), którzy pomagają nam w administrowaniu serwisem WWW. Podmioty zewnętrzne, o których mowa powyżej, muszą zawsze utrzymywać co najmniej ten sam poziom zabezpieczeń danych osobowych co GetFresh. Ponadto, jeżeli jest to wymagane, są one zobowiązane umową do zapewnienia poufności i bezpieczeństwa Twoich danych oraz przetwarzania ich wyłącznie według dokładnych instrukcji GetFresh. • Możemy także przekazywać Twoje dane osobowe instytucjom rządowym oraz organom ścigania, jeżeli zostaniemy do tego zobowiązani na mocy obowiązujących przepisów.


3. Jak możesz przeglądać, sprawdzać, zmieniać lub usuwać dane osobowe przesłane do nas?

Masz prawo zażądać, aby firma GetFresh udostępniła Ci wszelkie przechowywane przez siebie informacje na Twój temat. Możesz także żądać usunięcia, korekty lub sprawdzenia swoich danych osobowych, wysyłając e-mail na adres: obslugaklienta@getfresh.pl lub dzwoniąc na nasza infolinię.


4. COOKIES („Technologia Śledzenia”) - Jak i dlaczego GetFresh ich używa?

GetFresh wykorzystuje technologię śledzenia (tzw. Cookies), aby gromadzić takie informacje osobiste jak: rodzaj przeglądarki, system operacyjny, strona polecająca, ścieżka przez serwis, domena dostawcy usług internetowych itp. w celu poznania, w jaki sposób osoby odwiedzające korzystają z niniejszego serwisu. Cookies pomagają nam dostosować tę stronę do Twoich osobistych potrzeb. GetFresh przechowuje wszelkie informacje zgromadzone poprzez Cookies w formacie niepozwalającym na osobistą identyfikację. Informacje zgromadzone za pośrednictwem Cookies będą udostępniane wyłącznie w ramach GetFresh lub wyznaczonym podmiotom zewnętrznym. Nie będą one wykorzystywane do przesyłania niepożądanych wiadomości. Cookies zlokalizowane na twoim komputerze nie zawierają Twojego imienia, ale adres IP. Wraz z zakończeniem sesji użytkownika wszelkie informacje zawarte w Cookies przestają być dostępne dla GetFresh. Proszę upewnić się, że ustawienia Twojego komputera odzwierciedlają, czy chcesz akceptować Cookies, czy nie. Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, aby ostrzegała Cię przed akceptacją Cookies, lub po prostu aby odrzucała je, jednakże możesz wówczas nie mieć dostępu do niektórych opcji niniejszego serwisu. Stosowne informacje znajdziesz w zakładce „Pomoc” w swojej przeglądarce. Nie musisz mieć włączonych Cookies, aby korzystać lub przemieszczać się po wielu częściach niniejszej witryny oraz innych serwisów GetFresh. Pamiętaj, że korzystanie z różnych komputerów w różnych miejscach pociąga za sobą konieczność dostosowania każdej przeglądarki do swoich preferencji w zakresie Cookies.


5. E-Marketing - Czym jest SPAMMING i jaki jest stosunek GetFresh do e-maili SPAMOWYCH?

Spamming polega na wysyłaniu do Ciebie niechcianych e-maili zawierających reklamy lub inne materiały marketingowe bez Twojej zgody. GetFresh NIE wysyła e-maili spamowych. GetFresh sama korzysta z narzędzi antyspamowych, aby ochronić swoich pracowników przed SPAMEM. GetFresh nie będzie wykorzystywać twojego adresu e-mail do bezpośrednich celów marketingowych, chyba że udzielisz nam WYRAŹNEJ zgody. Jest to nazywane zgodą „OPT-IN”. Ponadto, GetFresh nie przekazuje Twoich danych osobowych firmom zewnętrznym, które wykorzystywałyby je w celu wysyłania e-maili spamowych. Strony internetowe GetFresh dają możliwość przekazywania Ci informacji marketingowych za pośrednictwem poczty e-mail. Jeżeli z jakiegoś powodu uważasz, że otrzymałeś e-maila spamowego od GetFresh, proszę poinformuj nas o tym natychmiast, korzystając z wyznaczonego adresu. Dokładny adres podano w Pytaniu 3 - Jak możesz przeglądać, sprawdzać, zmieniać lub usuwać dane osobowe przesłane do nas?


6. Czy GetFresh łączy się z serwisami zewnętrznymi i co dzieje się z moimi danymi osobowymi w przypadku takiego połączenia?

GetFresh może łączyć się z innymi serwisami, aby dać Ci możliwość przeglądania ciekawych wiadomości powiązanych z GetFresh. Serwisy zewnętrzne znajdują się poza naszą kontrolą i nie podlegają niniejszej Nocie o Ochronie Prywatności. Jeżeli użyjesz podanych łączy w celu odwiedzenia innych serwisów, ich operatorzy mogą gromadzić Twoje dane osobowe. Przed udostępnieniem serwisom zewnętrznym jakichkolwiek danych osobowych, upewnij się, że jesteś usatysfakcjonowany ich polityką w zakresie poufności. Firma GetFresh dokłada wszelkich starań, aby wszystkie serwisy zewnętrzne, do których łącza znajdują się na jej stronach, stosowały odpowiednie środki ochrony Twoich danych osobowych, jednakże nie możemy ponosić żadnej odpowiedzialności, w tym prawnej, za działania, polityki prywatności oraz poziomy zapewniania poufności, podejmowane bądź stosowane przez serwisy zewnętrzne.


7. Co dzieje się z moimi danymi osobowymi w momencie, gdy przesyłam komuś stronę GetFresh e-mailem?

Niektóre z naszych serwisów mogą oferować możliwość przesyłania e-mailem adresu naszej strony innej osobie. Abyś mógł korzystać z tej funkcji, możemy potrzebować Twojego adresu e-mail i/lub adresu e-mail osoby, której przesyłasz daną stronę. Uzyskane w ten sposób adresy e-mail są wykorzystywane wyłącznie w celu wypełnienia Twojej prośby. Adresy te nie są przechowywane, lecz natychmiast usuwane po wypełnieniu Twojej prośby.


8. Co dzieje się z moimi danymi osobowymi, gdy biorę udział w ankiecie on-line na stronach GetFresh?

W pewnych odstępach czasu możemy prosić osoby odwiedzające nasze strony internetowe o udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie. Ogólnie, ankiety będą odnosić się do zawartości naszej witryny, naszych produktów lub kategorii produktów. Dane osobowe zgromadzone w ramach badań opinii oraz ankiet są przeznaczone wyłącznie do użytku wewnętrznego GetFresh, przy czym informacje o charakterze zbiorczym (niepozwalające na identyfikację kogokolwiek) mogą być przekazywane innym podmiotom.


9. Czy GetFresh może zmienić warunki niniejszej Noty o Ochronie Prywatności?

GetFresh może okazjonalnie wprowadzać zmiany i poprawki do niniejszej Noty o Ochronie Prywatności. Proszę regularnie śledzić niniejszą Notę o Ochronie Prywatności, aby sprawdzać wszelkie zmiany oraz ich ewentualne konsekwencje dla siebie.

Warszawa, maj 2018

Skontaktuj się z nami
  Rozwiń  Zobacz pełne informacje na temat przetwarzania danych osobowych


  lub zadzwoń do nas: tel. 22 493 77 11

  Nasze certyfikaty:
  Dar Natury
  Dar Natury
  Dar Natury
  Nagroda Dobry Produkt:
  Dar Natury
  Potwierdzona jakość:
  Dar Natury
  Dar Natury