01.02.2018

Jakie są rodzaje wód podziemnych? Które z nich nadają się do wydobycia?

Wody podziemne - rodzaje

Woda to niezbędna do życia substancja, bez której nie mógłby się obejść żaden organizm. Nic dziwnego, że ujścia rzek były kiedyś miejscem powstawania osad, gdzie rozwijało się rolnictwo i przemysł. Rzeki stanowiły wygodne szlaki do komunikacji i transportu.

Wody powierzchniowe to wciąż największe źródło cennych składników mineralnych. Wody podziemne to niezmienne źródło zaopatrzenia w wodę do picia, potrzebną w gospodarstwie i przemyśle. Wody podziemne w Polsce są niezwykle cenne, a ich zbiorniki mają ogromne znaczenie gospodarcze.

Co to są wody podziemne?

Wody podziemne to wolne wody, przemieszczające się swobodnie pod wpływem działania grawitacji. Zalegają pod powierzchnią Ziemi na różnych głębokościach. Nie wpływają na nie warunki atmosferyczne oraz temperatura. Wody podziemne nie są związane chemicznie lub fizycznie z ośrodkami skalnymi, chociaż najczęściej występują właśnie w skałach skorupy ziemskiej.

Większość wód podziemnych pochodzi z tzw. infiltracji (przemieszczania się) opadów atmosferycznych oraz wód powierzchniowych. Ich głównym źródłem jest kondensacja pary wodnej oraz, wydzielająca się z roztworów magmowych lub z odwodnienia minerałów, para wodna. Wody podziemne wydobywane są także z zachowanych resztek zaschniętych wód z mórz i innych akwenów.

Wody podziemne - rodzaje

Wody podziemne możemy podzielić ze względu na strefy aeracji (napowietrzenia) i saturacji (nasycenia). Dzieli je tzw. zwierciadło wód podziemnych.

Wyróżnia się wody podziemne:

Ze strefy aeracji:

 • wody błonkowate: wody adhezyjne,
 • wody higroskopijne,
 • wody kapilarne,
 • wody wolne,

Ze strefy saturacji:

 • wody zaskórne: tzw. wierzchówki,
 • wody gruntowne,
 • wody wgłębne,
 • wody zaskórne.

Wody podziemne wyróżnia się ze względu na głębokość, warunki występowania i rozmieszczenie.

Rodzaje wód podziemnych (ze względu na przestrzenie w skałach):

 • wody porowe,
 • wody szczelinowe,
 • wody krasowe,
 • wody porowo-szczelinowe,

wody szczelinowo-krasowe.

Wody podziemne w Polsce

Polska w stosunku do państw Europy jest krajem najuboższym w zasoby wodne. Najczęstszymi wodami podziemnymi występującymi w Polsce są wody krasowe. Wody podziemne krasowe występują w:

 • Tatrach Zachodnich,
 • na Wyżynie Śląskiej,
 • na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej,
 • w Niecce Nidziańskiej,
 • na Wyżynie Lubelskiej,
 • na Roztoczu,
 • na Polesiu.

Do wód krasowych zalicza się także źródła mineralne i cieplice, wykorzystywane w celach leczniczych.

Jedną z najlepszych wód jest woda Dar Natury, pochodząca ze źródła w Rzeniszowie, położonej niedaleko Częstochowy. Udostępniona przez producenta woda cechuje się wysoką jakością, będąc jedną z najczystszych wód źródlanych, posiadającą bogaty skład mineralny. Wydobywana ze studni głębinowej woda jest poddawana regularnym testom i kontrolom na jakość. Bezpieczeństwo i wyjątkowy smak wody jest możliwy dzięki oferowanej usłudze sanityzacji. Proces polega na dokładnym oczyszczeniu, dezynfekcji oraz wymianie elementów dozowników lub dystrybutorów wody.

Regularne dostawy wody źródlanej do domu lub biura to najlepszy sposób na dbanie o zdrowe nawodnienie.