20.01.2017

Sanityzacja: jak nie dopuścić do rozwoju drobnoustrojów w twoim dystrybutorze?

Dystrybutor do wody, jak każde urządzenie mające związek z pożywieniem lub wodą pitną, wymaga regularnego czyszczenia. Nieustanny kontakt części dystrybutora z wodą może powodować powstawanie osadów mineralnych (składniki mineralne wytrącające się z wody) oraz bakterii i innych drobnoustrojów. Poza tym w trakcie użytkowania dystrybutor jest narażony na zanieczyszczenia przedostające się z zewnątrz, jak np. kurz, opary lub też osady z kawy czy herbaty, które zaparzamy przy pomocy podgrzewanej wody z dystrybutora.

Co to jest sanityzacja?

Sanityzacja to obowiązkowa usługa czyszczenia dystrybutorów do wody, która powinna być wykonywana przynajmniej raz na pół roku. Polega ona na dokładnym oczyszczaniu wszystkich elementów urządzenia przy pomocy pary wodnej pod dużym ciśnieniem. Dzięki temu usuwane są zarówno osady mineralne, jak też pozostałe nieczystości. Dezynfekcja zbiorników na wodę i przewodów jest konieczna dla zachowania higieny i bezpieczeństwa korzystania z wody pitnej. Poprawia także smak wody i usprawnia działanie samego dystrybutora, przez co zmniejsza się zużycie energii. Jeżeli zachodzi taka potrzeba, niektóre części urządzenia mogą zostać wymienione na nowe podczas zabiegu sanityzacji.

Jak przebiega sanityzacja dystrybutora do wody?

Proces sanityzacji dystrybutora do wody rozpoczyna się od ogólnej oceny stanu urządzenia, sprawdzenia poprawności jego działania i wykrycia ewentualnych usterek. Przeprowadzany jest również test szczelności dystrybutora, prawidłowej temperatury wody ciepłej i zimnej oraz natężenie dźwięku wydawanego przez dystrybutor podczas pobierania wody. Następnie obudowa i elementy wewnętrzne dystrybutora są czyszczone i odkamieniane. Jeśli urządzenie posiada usterki wynikające np. z użytkowania, przeprowadzane są również naprawy lub wymiana części. Po zakończeniu dezynfekcji dystrybutor jest uruchamiany i ponownie przeprowadza się test działania.

Jak dbać o dystrybutor na co dzień?

Oprócz regularnej sanityzacji, warto również na co dzień samodzielnie dbać o higienę użytkowania dystrybutora do wody. Przede wszystkim należy czyścić obudowę urządzenia oraz myć kraniki i rynienkę, na której stawiamy kubek – to właśnie to miejsce jest szczególnie narażone na powstawanie nieprzyjemnych osadów. Jeżeli przez dłuższy czas zamierzamy nie korzystać z dystrybutora, należy odłączyć go od zasilania, zdemontować butlę i opróżnić zbiorniki na wodę. Warto również pamiętać o odpowiednim umiejscowieniu dystrybutora – nie powinien być on wystawiony na zbyt intensywnie działanie naturalnego światła słonecznego. Najlepsze będą zacienione miejsca o umiarkowanej temperaturze. Dbałość o higieniczne warunki oraz właściwe korzystanie z dystrybutora do wody pozwoli wydłużyć żywotność urządzenia i dłużej cieszyć się smakiem świeżej wody.