07.09.2017

Jak wyglada proces wydobycia wody?

Zarówno woda źródlana, jak i woda mineralna odznaczają się bogactwem związków i substancji mineralnych, które pozytywnie wpływają na funkcjonowanie organizmu człowieka. Sposób wydobywania wody uzależniony jest w głównej mierze od jej rodzaju i położenia. Wyróżnia się, m.in. wody: gruntowe, wgłębne, głębinowe oraz artezyjskie i subartezyjskie. Różnią się one smakiem, właściwościami oraz usytuowaniem.

Rodzaje wód podziemnych

Woda jest niezbędnym pierwiastkiem do funkcjonowania organizm - bierze udział w procesie oddychania komórkowego, wspomaga trawienie oraz usuwanie toksyn z organizmu. Zapotrzebowanie na wodę uzależnione jest od wielu czynników, w tym m.in.: trybu życia, warunków atmosferycznych oraz masy ciała. Znacznie wody w świecie jest nieocenione – pozwala ona na egzystencje wszystkich organizmów żywych, a także na nawadnianie pól i funkcjonowanie zakładów przemysłowych. Do celów konsumpcyjnych wykorzystuje się niektóre wody podziemne, które dzielą się na: wody strefy aeracji oraz wody strefy saturacji. W ramach pierwszej z wymienionych stref można wyróżnić: wody błonkowate, higroskopijne, kapilarne oraz wolne. Natomiast do wód strefy saturacji zalicza się:

· wody powierzchniowe, które powstają w dolinach rzecznych i na brzegach jezior (na skutek opadów). Nie są one zdatne do picia, ponieważ charakteryzują się niestałą temperaturą i dużym zanieczyszczeniem.

· wody gruntowe, które umiejscowione są głębiej niż wody powierzchniowe. Są one wykorzystywane do celów spożywczych, ponieważ na ich skład chemiczny nie wpływają czynniki zewnętrzne.

· wody wgłębne, które są usytuowane poniżej warstw przepuszczalnych. Oznacza to, że są one odizolowane od czynników zewnętrznych, np. wahań temperatury powietrza. Nie bez znaczenia jest to, że wody wgłębne są zasilane wodami, które przesiąkają przez szczeliny skał.

· wody głębinowe, które charakteryzują się wysokim stopniem zmineralizowania, co powoduje, że nadają się one do celów konsumpcyjnych. Wody te są całkowicie odizolowane od ziemi i nie oddziałują na nie czynniki zewnętrzne.

Jak wydobywa się wodę?

Sposób wydobycia wody uzależniony jest w głównej mierze od jej usytuowania. Najprostszym i najszerzej wykorzystywanym sposobem na wydobycie wody jest studia głębinowa. Taką metodę stosuje się przy wydobywaniu wód artezyjskich, które są wodami podziemnymi samoczynnie wypływającymi na powierzchnię. Jakość wody uzależniona jest nie tylko od sposobu wydobywania, ale przede wszystkim od jej źródła. Jednym z najbardziej wartościowych źródeł w Polsce są wody, pochodzące ze źródła w Rzeniszowie (położonego nieopodal Częstochowy). Ukształtowanie geograficzne terenu pozytywne wpływa na jakość wody oraz ochrania jej źródła przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych. To właśnie w Rzeniszowie znajduje się źródło wody Dar Natury, co sprawia, że woda, która trafia do wielu ludzi w całej Polsce, odznacza się swoją wysoką jakością.