11.07.2019

Źródła wody Dar Natury

Woda Dar Natury pochodzi ze źródła w Rzeniszowie, niedaleko Częstochowy. Miejscowość położona jest na północnych stokach rozległego, wydłużonego wzgórza pomiędzy Wojsławicami a Winownem. Tereny wokół Rzeniszowa znane są z najwyższej jakości, najczystszych wódźródlanych.

Obszar ten budują wapienie woźnickie i czerwone iły, miejscami przykryte cienką warstwą piaszczysto-żwirowych osadów. Budowa geologiczna w sposób naturalny chroni złoża wodonośne przed zanieczyszczeniami i zapewnia korzystny dla zdrowia skład mineralny wody źródlanej.

Znakomitą jakość i smak zapewnia fakt, że firma GetFresh wydobywa wodę Dar Natury ze studni głębinowej w ekologicznie czystym terenie. Rzeniszów znajduje się w gminie Koziegłowy, zajmującej pas łagodnych wzniesień poprzecinanych dolinami płynących rzek i strumieni. Wyjątkowo malowniczą krainę, w której bije źródło wody Dar Natury potocznie zwie się Jurą Krakowsko-Częstochowską, a cechuje ją wielka różnorodność fauny i flory oraz występowanie niezwykłych kontrastów.

Soczysta zieleń kontrastująca z białawymi ostańcami o niesamowitych kształtach, wzgórza porośnięte lasami, dziesiątki parków i rezerwatów przyrody. Piękno krajobrazu czyni z urozmaiconej przyrodniczo i historycznie krainy, z której pochodzi woda źródlana Dar Natury, jeden z najatrakcyjniejszych regionów turystycznych w Polsce.