20.03.2018

Światowy Dzień Wody 2018

Światowy Dzień Wody ustalony przez Organizacje Narodów Zjednoczonych w 1992 r, a corocznie obchodzony 22.03, to ważne wydarzenie na mapie naszych działań. Dzisiaj 2,1 miliarda ludzi żyje bez dostępu do wody pitnej, co przekłada się na ich zdrowie, edukację i źródła utrzymania.

Motywem przewodnim Światowego Dnia Wody 2018 jest „Nature for Water”. Hasło Natura dla Wody jest wezwaniem do zbadania i zrozumienia roli natury w rozwiązywaniu problemów związanych z wodą.

Zanieczyszczenie środowiska i zmiany klimatyczne wywołują kryzys wodny, który obserwujemy na całym świecie. Zasoby wodne kurczą się, a jak szacuje UNICEF, w 2050 r nawet 7 miliardów ludzi w 60 krajach może nie mieć dostępu do wody pitnej. Klęski żywiołowe, powodzie, trzęsienia ziemi, susze, zanieczyszczenia wód niszczą ekosystem, który każdemu z nas jest potrzebny do przetrwania i rozwoju.

Rozwiązania oparte na przyrodzie mogą zniwelować wiele problemów związanych z wodą. Warto zadbać o zrównoważony rozwój gospodarki wodnej we wszystkich sektorach, w szczególności w rolnictwie i przemyśle. Przyjąć holistyczne podejście do zużycia wody, solidnie zarządzać zasobami wodnymi. Inwestycje w zaawansowane technologie i edukacja publiczna także pomogą zniwelować ryzyko związane z klęskami żywiołowymi oraz pozytywnie wpłyną na ilość i jakość wody.

Firma GetFresh jako lider branży wodnej dba o ekologiczny aspekt biznesu i zrównoważony rozwój. Idea ta jest bliska całej europejskiej branży producentów i dystrybutorów wody. Nasz produkt- naturalna woda źródlana Dar Natury -jest wydobywana z podziemnych źródeł i terenów czystych ekologicznie w Polsce. Odpowiedzialność społeczna firmy GetFresh przejawia się w codziennych działaniach. Posiadamy jedną z najnowocześniejszych fabryk w Europie. Nasze linie produkcyjne minimalizują zużycie wody na każdym etapie wydobycia. Butle zwrotne używane są przez kilkanaście cykli produkcyjnych, a następnie poddawane recyklingowi. Skład chemiczny odpadów produkcyjnych jest szczegółowo badany przez nasze laboratorium, a specjalne instalacje odprowadzają ścieki do profesjonalnej oczyszczalni. W 2017 r podczas Kongresu i Targów Watercoolers Europe z dumą uczestniczyliśmy w ekologicznym przedsięwzięciu z inicjatywy Miasta Kraków. Jako symbol naszego zaangażowania w ochronę środowiska zasadziliśmy czwarte drzewo w tzw. Alei Kongresowej, tuż obok platanów zasadzonych przez Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego i Dyrektor Generalną UNESCO Irinę Bokovą.

Kryzys wodny dotyczy wszystkich mieszkańców ziemi. Każdy z nas, świadomie lub nie, przyczynia się do zmniejszenia zasobów wody pitnej. Tylko połączone siły wszystkich Państw, społeczeństw i instytucji mogą zapobiec pogłębieniu tego zjawiska. Chrońmy środowisko naturalne podejmując proekologiczne działania. Światowy Dzień Wody to doskonała okazja do uświadomienia sobie jak ważną rolę woda odgrywa w naszym życiu i jakie wielkie zagrożenie niesie ze sobą spadek jej zasobów.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat Światowego Dnia Wody na oficjalnej stronie organizatora www.worldwaterday.org. Pamiętajmy, że woda to źródło życia, woda to dar natury.