25.05.2016

Polecenie zapłaty

GetFresh Sp. z o. o.
FUP Warszawa 97, skr. poczt. 26
02-421 WarszawaPolecenie zapłaty

Bezpieczeństwo Polecenia Zapłaty gwarantowane jest przez: przepisy Ustawy z dnia 29.VIII.1997 r. Prawo bankowe (tekst jednolity: Dz.U z 2002 r., nr 72, poz. 665 z późniejszymi zmianami), Porozumienie Międzybankowe z dnia 1 VI 1998 roku dotyczące Polecenia Zapłaty, które podpisały wszystkie banki uczestniczące w tej formie rozliczeń.

Jeżeli chcesz regulować faktury za pomocą Polecenia Zapłaty, prosimy o wypełnienie poniżej dołączonego formularza i przesłanie go na adres:

GetFresh Sp. z o. o.
FUP Warszawa 97, skr. poczt. 26
02-421 Warszawa

Polecenie Zapłaty to prosta, bezpieczna i szybka forma płatności za powtarzające się należności. Korzystając z Polecenia Zapłaty nie musisz pamiętać o konieczności dokonywania przelewu środków za dostarczane przez nas produkty. Od momentu uruchomienia Polecenia Zapłaty rachunki będą regulowane przez Twój bank automatycznie.

Jeśli zdecydujesz się na Polecenie Zapłaty nadal będziesz miał dostęp do informacji na temat wydatków ponoszonych z tytułu opłat. Tak jak dotychczas będziesz od nas otrzymywał faktury.

Dlaczego warto?

Oszczędność czasu - nie musisz stać w kolejkach w banku lub na poczcie;
Niskie koszty - Polecenie Zapłaty jest tańsze niż tradycyjne przelewy;
Wygoda - o terminach płatności pamięta Twój bank;
Prosty sposób uruchomienia - wystarczy jednorazowe podpisanie formularza zgody do obciążania rachunku, zgodnie ze wzorem podpisu złożonym w banku;
W sytuacji pojawienia się jakichkolwiek problemów przy realizacji Polecenia Zapłaty masz prawo do odwołania transakcji w przeciągu 30 dni kalendarzowych od dnia obciążenia rachunku w przypadku osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej lub 5 dni roboczych w przypadku pozostałych osób.