07.02.2018

Certyfikat HACCP – mamy go! Sprawdź jakie normy należy spełniać, aby go uzyskać?

Firmy, zajmujące się produkcją artykułów spożywczych, w tym zarówno żywności, jak i napojów oraz wody, poddawane są stałym kontrolom jakości, a także zachowania higieny produkcji żywności i artykułów spożywczych. Wszystko to ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa produkowanych artykułów oraz gwarancję ich najwyższej jakości. Aby przejść kontrolę pozytywnie, należy spełniać określone normy. Aby firma mogła uzyskać certyfikat HACCP. powinna spełniać wszystkie określone wymogi. Sprawdź, jakie warunki muszą zostać spełnione, aby producent mógł otrzymać ten certyfikat.

Co dokładnie oznacza certyfikat HACCP?

Skrótowiec HACCP pochodzi z języka angielskiego od słów hazard analysis and critical control points, co można tłumaczyć dosłownie jako analizę zagrożeń i krytyczne punkty kontroli. Kontrola ta ma na celu przede wszystkim zidentyfikować i oszacować skalę zagrożeń zdrowotnych samego produktu spożywalnego, jak również wszystkich etapów jego produkcji, w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywności. Celem tego postępowania jest także wyeliminowanie oraz ograniczenie możliwych zagrożeń oraz ustalenie metod i działań, które mają za zadanie skorygować wszelkie procesy stanowiące zagrożenia.

Przebieg postępowania do certyfikatu HACCP

Przeprowadzenie analizy zagrożeń polega przede wszystkim na wskazaniu tych punktów w procesie produkcji, które są potencjalnie zagrożone biologicznie bądź chemicznie, co ma znaczący wpływ na to czy końcowy produkt jest wysokiej jakości pod względem zdrowotnym. Jeśli na konkretnym punkcie wykryto któryś rodzaj zagrożenia, zostaje on oznaczony jako krytyczny punkt kontrolny, który wymaga korekcji i stałego nadzoru w celu zredukowania zagrożeń i poprawienia jakości zdrowotnej produktu.

Kto otrzymuje certyfikat HACCP?

Aby otrzymać certyfikat, należy zastosować się do wymogów certyfikatu HACCP oraz wdrożyć proces certyfikacji. Należy zastosować zasady, jakie panują w HACCP. Brzmią one następująco:

definicja i opis zagrożeń oraz środków zapobiegawczych,

zidentyfikowanie krytycznych punktów kontroli, w których konieczna jest kontrola zagrożeń i ich opanowanie,

zidentyfikowanie górnych granic krytycznych, których nie należy przekraczać,

ustalenie systemu monitorowania punktów kontroli. Każdy punkt powinien być odpowiednio nadzorowany,

zdefiniowanie działań korygujących, które zostaną podjęte w wypadku przekroczenia ustalonych górnych granic krytycznych. Należy opracować sposób skorygowania przekroczonych norm, a także postępowania z produktem, który został otrzymany w momencie przekroczenia normy,

zdefiniowanie procedur, mających na celu weryfikację systemu oraz sposobów kontrolowania, czy cały system kontroli funkcjonuje poprawnie.

Dokumentacja procedur HACCP, która stanowi dowód, że produkcja żywności odbywa się w warunkach bezpiecznych.

Dlaczego warto mieć certyfikat HACCP?

Posiadanie certyfikatu jest dowodem na to, że produkowany przez firmę produkt jest wysokiej jakości i pozostaje bezpieczny dla zdrowia. Konsumenci sięgając po produkt wytwarzany przez markę z tym certyfikatem mogą mieć pewność, że powstał on w higienicznych warunkach, wolnych od zagrożeń chemicznych, biologicznych czy fizycznych. Pozwala to zdobyć zaufanie swoich klientów, a także podnieść świadomość odpowiedniej higieny i kontroli pracy przez personel.