20.04.2018

Światowy Dzień Ziemi

Światowy Dzień Ziemi to globalne wydarzenie mające na celu promowanie postaw ekologicznych w światowych społeczeństwach. To dzień ekologicznej refleksji nad losem planety , na której żyjemy. Corocznie w dniu 22 kwietnia światowi przywódcy uświadamiają nam problemy związane ze zmianami klimatu, przeludnieniem, wymieraniem gatunków czy brakiem wody.

Przesłaniem kampanii Światowego Dnia Ziemi 2018 jest walka z zanieczyszczeniami planety plastikowymi odpadami (End Plastic Poluttion).
Zanieczyszczenia z tworzyw sztucznych zatruwają nasze oceany i lądy , szkodząc życiu morskiemu i niekorzystnie wpływają na ludzkie zdrowie.

Firma Get Fresh łączy ekologię z działaniami. Jako producent naturalnej wody źródlanej ochrona zasobów - podziemnych źródeł - jest dla nas priorytetem. Nasz produkt -woda jest wydobywana z terenów czystych ekologicznie z terenów Jury Krakowsko – Częstochowskiej. Budowa geologiczna w sposób naturalny chroni złoża wodonośne przed zanieczyszczeniem i zapewnia optymalny skład minerałów wodzie źródlanej. Ujęcie wody zlokalizowane jest w chronionym miejscu i nieustannie monitorowane, by zapewnić jak najwyższy poziom bezpieczeństwa. Dbając o środowisko naturalne dostarczamy wode do tysięcy firm i domów w Polsce w butlach o pojemności 11 l i 18,9 l. Nasze butle posiadają atest Państwowego Zakładu Higieny. Butle zwrotne wykorzystywane są przez kilkanaście cykli produkcyjnych, a w końcowym etapie użytkowania poddawane recyklingowi. Szacuje się , że jedna butla 18,9 l zastępuje ok. 1000 sztuk jednorazowych butelek (pet). Odpowiedzialność społeczna to jeden z filarów naszej działalności biznesowej.

Światowy Dzień Ziemi 2018 dostarcza informacji i inspiracji niezbędnych do fundamentalnych zmian postaw i zachowań ludzi w zakresie wykorzystywania tworzyw sztucznych. Każdego dnia , każdy z nas ma wpływ na losy planety. Edukacja to podstawa, aby zmienić swoje codzienne przyzwyczajenia z korzyścią dla zdrowia i środowiska naturalnego. Na konferencji UNESCO, w dniu 22.03.1970 r, John Mc Conell - pomysłodawca Światowego Dnia Ziemi, przedstawił ten dzień jako święto afirmacji życia i piękna. Doceniajmy na co dzień walory i zasoby naszej planety, żyjmy świadomie z troską o naturę. Los ziemi jest w naszych rękach.

Przeczytaj również