05.06.2018

Światowy Dzień Ochrony Środowiska

Światowy Dzień Ochrony Środowiska obchodzony 5 czerwca jest najpopularniejszym dniem pozytywnych działań na rzecz środowiska na całym świecie. Ideą tego święta jest zwrócenie uwagi świata na problemy związane z zanieczyszczeniem i ochroną ekosystemu. Podniesienie świadomości ekologicznej, a także pobudzenie ludzi do aktywnej działalności na rzecz ochrony przyrody.

Obecnie zużywamy rocznie o ponad połowę więcej zasobów niż Ziemia jest w stanie odtworzyć. Raport WWF „Living Planet Report” pokazuje, że żyjemy na ekologiczny kredyt. Dzieje się tak, dlatego, że „konsumujemy” coraz więcej zasobów naturalnych, emitujemy coraz więcej zanieczyszczeń i dwutlenku węgla. Produkujemy coraz więcej śmieci, a także coraz szybciej zamieniamy tereny zielone na betonową dżunglę. Czas się zatrzymać i pomyśleć co obecnie robimy na rzecz przyrody, a także co jeszcze możemy zrobić, by w pełni zadbać o środowisko naturalne.

Co robimy jako firma proekologiczna?

Marka Dar Natury wszystkie działania biznesowe prowadzi odpowiedzialnie. Nasza woda wydobywana jest z terenów czystych ekologicznie, których to budowa geologiczna w sposób naturalny chroni złoża wodonośne przed zanieczyszczeniami. Woda dostarczana jest codziennie do tysięcy biur i domów w całej Polsce w bezpiecznych butlach, posiadających atest Państwowego Zakładu Higieny. Warto przypomnieć, że jedna butla 18,9 l zastępuje ok. 1000 sztuk jednorazowych butelek (pet). Butle używane są w kilku cyklach produkcyjnych, a w końcowym etapie podlegają recyklingowi. Skład chemiczny odpadów jest szczegółowo badany przez nasze laboratorium. Dbamy o normy i przepisy dotyczące zanieczyszczeń powietrza. Nasza firmowa flota samochodowa składa się z pojazdów z podwójnym napędem: silnikiem spalinowym wraz z instalacją LPG co skutkuje redukcją smogu do minimum.LPG ma znaczący wpływ na ochronę środowiska, zawiera węglowodory okrótszym łańcuchu, których spalanie powoduje wydzielenie się mniejszej ilości gazów cieplarnianych niż w przypadku benzyny (24% tlenku azotu i 60% mniej dwutlenku węgla). Obecnie wymieniamy 32 pojazdy do dystrybucji wody na auta z europejską normą Euro 6, która nakazuje obniżać emisję szkodliwych zanieczyszczeń, takich jak CO2, tlenki azotu czy cząstki stałe.

Co może zrobić każdy z nas?

Każdy z nas chce żyć na czystej, zielonej planecie, dlatego warto się zastanowić co możemy zrobić, aby zapobiec ekologicznej katastrofie. W zastraszającym tempie tracimy lasy naturalne. Co minutę ich powierzchnia kurczy się o obszar równy 36 boiskom piłkarskim. Dbaj o czystość podczas wypraw do lasów, nie wyrzucajmy śmieci do akwenów wodnych. Chroń zieleń! Ogranicz plastik. Nie pakuj zakupów w jednorazowe torebki, tylko w płócienne torby na zakupy. Wychodząc z domu weź ze sobą bidon z wodą źródlaną, zamiast kupować wodę w plastikowych jednorazowych opakowaniach.Zadbaj o dobry klimat. Wzrost globalnej temperatury zagraża ekosystemom i życiu milionów ludzi. Korzystaj z odnawialnych źródeł energii tj. węgiel, ropa i gaz. Oszczędzaj wodę i prąd!

Naszym zadaniem jest budowanie przyszłości, w której ludzkość żyje w zgodzie z naturą. Wszyscy jesteśmy w pełni zależni od stanu naszego ekosystemu, dlatego ten dzień ma nam uzmysłowić, że obowiązkiem każdego z nas jest ochrona środowiska naturalnego. Nasze codzienne wybory i działania tworzą świat w jakim żyjemy. Zadbajmy wspólnie o to, aby był to świat zielony, czysty i bezpieczny.

Przeczytaj również