18.12.2017

Dar Natury obronił tytułu „Dobry Produkt 2017 – Wybór Konsumentów”

O procesie produkcji wody Dar Natury, jej jakości i właściwościach zdrowotnych rozmawiamy z Panem Krzysztofem Salatą, Kierownikiem Zakładu Produkcyjnego Rzeniszów.

Jesteśmy w jednym z najnowocześniejszych zakładów tego typu w Europie. Na czym polega ta nowoczesność?

Zakład Produkcyjny w Rzeniszowie powstał w 2010 roku i jest jednym z najbardziej zaawansowanych zakładów produkujących wodę 5 i 3 galonową (odpowiednio 18,9l i 11l) w Europie. Wszystkie instalacje techniczno-technologiczne zostały wykonane przez renomowane firmy specjalizujące się w budowie tego typu urządzeń i obiektów. W procesie produkcji bardzo ważne są: jakość, niezawodność, stabilność i uporządkowanie. Technologia, którą tutaj posiadamy, ma 7 lat i jest to zaawansowany technicznie układ urządzeń, który w zupełności wystarcza do tego, żeby zapewnić od początku do końca właściwy proces produkcji. Niektóre firmy budują linie produkcyjne etapami, uzupełniając je w miarę potrzeb o nowe podzespoły. W naszym przypadku od początku była to kompletna linia produkcyjna, przygotowana do regularnego osiągania nominalnych wydajności. Nasza linia produkcyjna składa się m.in. z: paletyzacji i depaletyzacji butli, ciśnieniowej kontroli butli pustych, myjni, wolumetrycznego napełniania butli w sterylnej komorze, dekapslowania i kapslowania butli, ozonowania ostatniej wody płuczącej oraz instalacji mycia i dezynfekcji CIP. Cały proces jest ściśle monitorowany, dzięki czemu możemy zapewnić stabilną i najwyższą jakość wody dla naszych klientów.

Cały wywiad możecie przeczytać pod linkiem: www.rp.pl