21.03.2017

22 marca obchodzimy Światowy Dzień Wody!

Dzień Wody i jego obchody powinny na trwałe zagościć w naszym kalendarzu. Obchody jego dotyczą gospodarowania zasobami wody na świecie, a co za tym idzie jej ilości i jakości. Jak podaje Organizacja Narodów Zjednoczonych, która to święto ustanowiła w 1993 r., ponad 663 miliony ludzi żyje dzisiaj bez dostępu do bezpiecznego źródła wody. Często muszą pokonywać duże odległości, aby do niego dotrzeć lub ponosić konsekwencje zdrowotne wynikające z korzystania z wody zanieczyszczonej.

Co roku, 22 marca, obchody skupiają się wokół wybranego tematu. Tegorocznym jest kwestia ścieków i właściwego wykorzystywania zużytej wody. Większość tego rodzaju odpadów niestety po prostu zanieczyszcza środowisko. Dlatego trzeba robić wszystko, aby ograniczać ilości produkowanych ścieków oraz ponowne wykorzystanie zużytej wody w większym stopniu niż ma to miejsce obecnie, chociażby do nawadniania, czy systemów chłodzenia.

Jako wiodący producent wody źródlanej, firma GetFresh prowadzi odpowiedzialną gospodarkę odpadami i energią. Jeśli chodzi o tegoroczny temat przewodni Światowego Dnia Wody, to możemy powiedzieć, że pamiętamy o nim na co dzień i w dziedzinie tej możemy pochwalić się sporymi osiągnięciami. Nasze najnowocześniejsze linie produkcyjne pozwalają na minimalizację zużycia wody oraz ilości odprowadzanych ścieków. Są one okresowo badane pod kątem wymaganego prawem składu chemicznego i odprowadzane szczelnymi instalacjami do profesjonalnej oczyszczalni. Robimy wszystko, aby zapobiec dopływowi zanieczyszczeń do wód podziemnych, a tym samym dbać o dobry stan tych wód.

Dbałość o środowisko naturalne w oczywisty sposób przekłada się na jakość dostarczanej wody źródlanej. To przecież od ochrony danego ekosystemu zależy skład wydobywanej tam wody, tak jak w przypadku wody Dar Natury, pochodzącej ze studni głębinowej na ekologicznie czystych terenach Jury Krakowsko-Częstochowskiej.

Zachęcamy do włączania się w obchody 22 marca, informacje i materiały można znaleźć m.in. na oficjalnej stronie Światowego Dnia Wody, www.worldwaterday.org. Warto o tym święcie pamiętać, bo dobrej jakości woda źródlana to przecież największy skarb dla nas wszystkich.

Przeczytaj również